Έκθεση Medwood 2010

06/11/15

Η εταιρία Ελευθερίου Α.Ε. συμμετείχε με επιτυχία στη έκθεση Medwood 2010 που πραγματοποιήθηκε στις 22 ως 25 Απριλίου 2010 στην Αθήνα στο Metropolitan Expo.